Štátne skúšky 2023/2024

Štátne skúšky 2023/2024

by Jozef Kirchmayer -
Number of replies: 0

Vážení študenti končiacich ročníkov,

na tomto mieste vám budeme postupne zverejňovať informácie k tvorbe záverečných prác, k odovzdávaniu záverečných prác a ku samotným štátnym skúškam. Na tomto mieste postupne nájdete:

 • šablóny vzorových strán,
 • pokyny k odovzdaniu záverečných prác,
 • termíny štátnych skúšok,
 • manuál k štátnym skúškam
 • štátnicové otázky,
 • rozdelenie študentov na štátne skúšky, ...

Pomôže vám video z minuloročnej prednášky k Seminári k bakalárskej práci I.  / Diplomový seminár I. ? Ak áno, môžete si prednášku pozrieť opäť.

heslo:VSEMba.2023


Upozorňujeme na skutočnosť, že titulné strany uvedené v prílohovej časti metodickej príručky sú neaktuálne. V záverečnej práci musíte použiť údaje zo vzorových titulných strán, ktoré sú uvedené v Moodle vo formáte Word. Ideálne je uložiť si správnu šablónu a do nej priamo písať svoju bakalársku alebo diplomovú prácu.
 

Prezentácia z prednášky k predmetu Seminár k bakalárskej práci I. / Diplomový seminár I.:

prezentácia


Manuál k štátnym skúškam:
Odporúčame študentom, aby si POZORNE preštudovali pokyny k štátnym skúškam. 13-stranový dokument prináša dôležité informácie pri odovzdaní záverečnej práce a pri príprave na samotné štátne skúšky.
 
(PRIPRAVUJEME)
 

Vzorové titulné strany:
Odporúčame vám pri tvorbe záverečnej práce použiť správnu šablónu a prácu tvoriť priamo do šablóny, v ktorej sú všetku údaje prednastavené a študent musí personalizovať (vymeniť) iba údaje, ktoré sú vyznačené červenou farbou.

Prihláška na štátnu skúšku:
Prihlášku si treba stiahnuť a postupujte podľa pokynov uvedených v manuáli k štátnym skúškam:
 • bakalárske štúdium - prihláška na štátne skúšky (júnový termín)
 • bakalárske štúdium - prihláška na štátne skúšky (augustový termín)
 • magisterské štúdium - prihláška na štátne skúšky (júnový termín) 
 • magisterské štúdium - prihláška na štátne skúšky (augustový termín)

(PRIPRAVUJEME)


Okruhy otázok pre štátne skúšky:
 
 • bakalárske štúdium - študijný program Verejná správa
 • bakalárske štúdium - študijný program Manažment MSP 
 • magisterské štúdium - študijný program Verejná správa
 • magisterské štúdium - študijný program Manažment MSP

(PRIPRAVUJEME)


ŠTÁTNICOVÝ SEMINÁR:
Štátnicový seminár bude prebiehať v dňoch XX.-XX. mája 2024 (piatok- sobota).  Podrobné organizačné pokyny nájdete tu.
 
(PRIPRAVUJEME)

Termín štátnych skúšok:
 • Prvý termín štátnych skúšok:
  • bakalárske štátne skúšky:   10.06. - 14.06.2024
  • magisterské štátne skúšky:  27.05. - 31.05.2024
 • Druhý termín štátnych skúšok:
  • bakalárske štátne skúšky:   26. - 30.08.2024
  • magisterské štátne skúšky:  26. - 30.08.2024

Rozdelenie študentov na štátne skúšky:
Bakalárske štátne skúšky (1. termín):
 •  
Magisterské štátne skúšky (1. termín):
 •  
 
 Presné rozdelenie do konkrétnych komisií bude zverejnené v daný deň v priestoroch VŠEM.

Študentské fórum: